Print this page

Вятърни турбини

Вятърни турбини

1-5 kW
Тези ниско оборотни генератори произвеждат енергия при скорост на вятъра от 1 до 8
 
 5-30 kW Тези ниско оборотни генератори произвеждат енергия при скорост на вятъра от 1 до 8 

Skype Me™!